Paideia et adab. Quelques remarques préliminaires

ukaże się w aktach konferencji « L’adab, toujours recommencé : Origines, transmission et métamorphoses » w paryskim Inalco (2016) w tomie redakowanym rzez Lukę Aldo Patriziego.