11. yüzyıldaki arap biliminin Bizans’a ithalatının başlaması

ukaże się w aktach Międzynarodowego Sympozjum Historii Nauki w Islamie poświęconego pamięci Prof. Dr. Fuata Sezgina, 13-15 June 2019 (krótsza wersja artykułu « Ibn Buṭlān et Syméon… »).