Lista publikacji

tytułtytuł polski
11. yüzyıldaki arap biliminin Bizans’a ithalatının başlaması
Początek importu arabskiej nauki do Bizancjum w XI w.
Ibn Buṭlān et Syméon Seth – personnages clés de l’importation des sciences proche-orientales à Constantinople dans la deuxième moitié du XIe siècle
Ibn Buṭlān i Symeon Set - kluczowe postacie w imporcie nauk bliskowschodnich do Konstantynopola w drugiej połowie XI wieku
Paideia et adab. Quelques remarques préliminaires
Paideia i adab. Kilka uwag wstępnych
Photios entre l’Assyrie et al-Andalus
Focjusz między Asyrią a al-Andalus
« Comprendre les «Sarrasins» à Byzance dans la première moitié du IXe siècle »
Rozumienie "Saracenów" w Bizancjum w pierwszej połowie IX w.
Arabo-Byzantine traffic of manuscripts and the connections between the Graeco-Arabic translation movement and the first Byzantine 'renaissance' (9th–10th centuries)
Arabo-bizantyjski obrót rękopisami i związki między grecko-arabskim ruchem tłumaczeniowym a pierwszym bizantyjskim „renesansem” (IX-X w.)
Arabo-Byzantine relations in the 9th and 10th centuries as an area of cultural rivalry
Stosunki arabsko-bizantyjskie w IX i X wieku jako obszar rywalizacji kulturowej