Lista publikacji

tytułtytuł polski
Początek importu arabskiej nauki do Bizancjum w XI w.
Ibn Buṭlān i Symeon Set - kluczowe postacie w imporcie nauk bliskowschodnich do Konstantynopola w drugiej połowie XI wieku
Paideia i adab. Kilka uwag wstępnych
Focjusz między Asyrią a al-Andalus
Rozumienie "Saracenów" w Bizancjum w pierwszej połowie IX w.
Arabo-bizantyjski obrót rękopisami i związki między grecko-arabskim ruchem tłumaczeniowym a pierwszym bizantyjskim „renesansem” (IX-X w.)
Stosunki arabsko-bizantyjskie w IX i X wieku jako obszar rywalizacji kulturowej