Jakub Sypiański

Jakub Sypiański

Jestem historykiem regionu śródziemnomorskiego i Bliskiego Wschodu. Zajmuję się kontaktami między wspólnotami etnicznymi i religijnymi. Kończę doktorat na Uniwersytecie Sorbona.

Kontakt

📯 Mejl: sypianski@me.com

☎️ Telefon: +48 693 579 259

🐦 Twitter: @sypianski

💸
Finanse